In opdracht van de Provincie Zeeland bracht H4A Openbare Ruimte grasbetontegels aan. Op zeven plaatsen in Zeeland legden we namelijk bermverhardingen aan langs provinciale wegen. Bermverharding zorgt voor meer veiligheid: de weg wordt verbreed, bermschade wordt vermeden en de afwatering wordt verbeterd.

Voor deze opdracht zijn grasbetontegels gebruikt. Dit zijn golfvormige stenen die samen een maasvormig patroon vormen. In totaal waren dat er 83.000! Een grasbetontegel heeft een afmeting van 60 x 40 cm. Dit betreft dus meer dan 21.000 m2 aan bermverharding.

Voordat we de grasbetontegels legden, voerden we eerst voorbereidend werk uit. Denk aan het opbreken van eventueel bestaande grasbetontegels, het zagen van asfaltverharding en het aanbrengen van verharding onder de tegels. Nadat de tegels liggen, werd de berm terug aangevuld en ingezaaid.

7 locaties

Voor deze opdracht pakten we de bermen nabij Kuitaart, Absdale, Veere, Heinkenszand, Draaibrug, Hulst en Rilland aan.