Op dit vakantiepark van Landal Strand Resort in Nieuwvliet-bad voert H4A Groen al vier jaar alle voorkomende groenwerkzaamheden uit. Te denken valt aan het snoeien van bomen, scheren van hagen, maaien van gazons en onkruidbestrijding. Verder onderhouden we ook waterpartijen, bloemenweides en speelterreinen op dit park. Het onderhoud is jaarrond. De meeste werkzaamheden vinden plaats in de periode van april tot en met november.

Bijzonderheden

Het vakantiepark is 16 hectare groot.