Het uitvoeren van kleinschalige asfaltreparaties, het aanbrengen van oppervlakbehandelingen en aanbrengen van markeringen conform bestek Oppervlakbehandeling/Markeringen 2019 met besteknummer E135. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd op diverse wegen in de regio Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. De werkzaamheden zijn ondergebracht in één perceel van het eerdergenoemd bestek.

werkzaamheden

  • Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
  • Het verwijderen en aanbrengen van wegmarkeringen;
  • Het verwijderen van teerhoudend en niet teerhoudend asfalt d.m.v. frezen;
  • Het leveren en verwerken van asfalt;
  • Het uitvoeren van kleinschalige asfaltreparaties;
  • Het schoonmaken van verhardingsoppervlakken;
  • Het aanbrengen van oppervlakbehandelingen;
  • Het leveren en verwerken van bitumenemulsie en steenslag;
  • Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
Medewerkers H4A Openbare Ruimte wegmarkeringen brengen lijnen aan