Na de sloop van het voormalig klooster, verzorgingstehuis en tot slot asielzoekerscentrum De Lindenhof  aan de Hoofdweg-Noord in Zuiddorpe bleef het lang stil. Woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, eigenaar van de grond, ontwikkelde in 2016 een voorstel voor woningbouw op het kavel.

H4A is toen bij het project betrokken om de ontwikkeling van het plan ter hand te nemen. In de voorbereidende werkzaamheden heeft H4A ook nog een sanering uitgevoerd. Begin september 2021 is er met archeologisch toezicht gestart rondom de grond- en rioleringswerkzaamheden. Begin 2022 wordt in de bouwrijpfase ook de bouwweg aangelegd.

Begin december 2021 zijn de kavels uitgezet en ingemeten door het Kadaster, waardoor de splitsing van het perceel een feit is geworden en de notaris aan de slag kan. Na de sloop van een woning links van de inrit van de Lindenhof zijn er 8 vrije kavels.