In opdracht van North Sea Port realiseerde H4A Groen in de Groene Knoop (nabij Westdorpe) vogeleilanden: plekken waar vogels tussen het riet en de wilgen ‘veilig’ kunnen broeden.

Bestaande eilanden werden eerst omgevormd. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd i.s.m. Harthoorn-Verhulst Sluiskil. Daarna zijn onze groenvoorzieners gestart met het aanplanten van 16.000 rietplanten en 16.000 wilgentenen.De eilandjes hebben hogere en lagere gedeeltes. Op de hogere stukken zijn wilgen aangeplant en in de dalletjes staat het riet.

Beheer

Het beheer van het eiland is vervolgens vooral gericht op het verruigen, ofwel niets doen! Het rietland is uiteindelijk geschikt voor vogels als de roerdomp, de blauwborst en de bosrietzanger. De wilgen kunnen op latere leeftijd ook gebruikt worden als nestboom voor bijvoorbeeld een kleine zilverreiger. En de inrichting van de eilanden zorgt er ook voor dat eenden gestimuleerd worden er gebruik van te maken.