In opdracht van de Gemeente Vlissingen en DNWG voerde H4A het integraal project Molenweg fase 4 en 5 uit. Het betrof de straten Esdoornstraat, Lindenstraat, Molenweg, Ahornstraat, Henri Dunantstraat, Van Ginkelstraat en J.D.P. de Smitstraat in Oost-Souburg.

Eerder al waren we aannemer van fase 3, wat we in 2020 en 2021 realiseerden. Bij beide projecten was onze opdracht om tegelijkertijd zowel de kabel- en leidingwerkzaamheden als het vervangen van de riolering én de bestratingswerkzaamheden uit te voeren. Meerdere expertises van H4A aan het werk, wat een goede onderlinge afstemming vereiste.

Fase 4 & 5

Binnen 17 maanden hebben we de werkzaamheden afgerond. Terugkijkend op het werk kunnen we stellen dat er in een relatief korte tijd enorm veel werk is verzet. Ondanks enkele kleine tegenslagen is het werk goed verlopen. De oplevering vond in juli 2023 plaats, een week eerder dan gepland.

Bijzonderheden

Over de infrawerkzaamheden

 • Het opbreken van +/- 15.500 m2 elementenverhardingen en ca. 5.000 meter trottoir- en opsluitbanden;
 • Het verwijderen van zo’n 1.175 meter betonriool en het aanleggen van ca. 2.600 meter gescheiden PVC-riool van diverse diameters, incl. het vervangen van ongeveer 210 huisaansluitingen;
 • Het ontgraven en afvoeren van ca. 15.500 m3 grond en het leveren en aanbrengen van ca. 10.000 m3 zand;
 • Het leveren en aanbrengen van ca. 11.000 m2 funderingsmateriaal;
 • Het leveren en aanbrengen van ca. 9.400 m2 betonstraatstenen, 4.000 m2 aan betontegels, 2.400 meter goten en 3.500 meter trottoir- en opsluitbanden.

Over de ondergrondse netwerken

 • 869 meter kabel gelegd;
 • 190 huisaansluitingen voorzien van saneringen, leggen of verleggen;
 • 3.280 meter straatwerk hersteld n.a.v. het opbreken voor de huisaansluitingen.

Communicatie met de omgeving

Zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van het werk was H4A verantwoordelijk voor alle communicatie met omwonenden en andere stakeholders, zoals over de afvalinzameling en hulpdiensten. Onderdeel van onze opdracht was bijvoorbeeld:

 • Het organiseren van een (drukbezochte) bewonersavond;
 • Bewoners werden gedurende het werk iedere 2 maanden geïnformeerd via een nieuwsbrief, met daarin o.a. een update over de voortgang van het werk en leuke wetenswaardigheden;
 • Er verschenen wekelijks kleine nieuwsberichten en updates over de werkzaamheden op de BouwApp;
 • Hulpdiensten werden maandelijks geïnformeerd over de voortgang van het werk, over tijdelijke wegafsluitingen en over gewijzigde locaties van o.a. de brandkranen. Door het regelmatig informeren van de veiligheidsregio waren hulpverleners goed op de hoogte van de actuele verkeerssituatie en wisten ze zowel overdag als ’s nachts de snelste route te vinden richting de plaats van het incident.