Marvin

Calculator / werkvoorbereider bij H4A Industrie Service

Marvin Zegers is calculator / werkvoorbereider bij onze expertise H4A Industrie Service. Hij werkt aan mooie industriële bouwprojecten en vertelt je meer over zijn meters bij H4A!

Maak meters bij H4A werken vacatures bouw en infra in Zeeland

“Een kleine twaalf jaar geleden studeerde ik af aan de Hogeschool Zeeland. Ik volgde de opleiding Bouwkunde, met focus op architectuur en bouwtechniek. Vrijwel direct na mijn opleiding ben ik in de uitvoering beland, specifiek de staalbouw. Hierna ben ik nog kortstondig actief geweest in een andere bedrijfstak, maar dit sloot te weinig aan op mijn opleiding. Via een detacheringsbureau kwam ik bij H4A terecht. Na ongeveer een jaar kreeg ik een vast contract. Inmiddels maak ik alweer zo’n zeven jaar meters bij H4A Industrie Service.”

Maak meters bij H4A werken vacatures bouw en infra in Zeeland

Marvin Zegers

Calculator / werkvoorbereider bij H4A Industrie Service

Meters maken

“In deze zeven jaar werkte ik aan diverse mooie projecten. Veel te veel om op te noemen, maar ik licht er een paar uit. Vrij recent de nieuwbouw van de proteïne fabriek voor Enough in Sas van Gent, waar we de betonwerken voor realiseerden. Momenteel zijn we bezig met de uitbreiding van de plant voor Evides Industriewater, welke gesitueerd is op het terrein van Yara in Sluiskil. Dit zijn niet alleen de betonwerken, zoals fundaties en vloeren, maar ook de verdere uitbreiding van bestaande gebouwen en het realiseren van nieuwe procesgebouwen. Een gecombineerd werk dus. Ook ben ik betrokken geweest bij de realisatie van een prefab opslagtank voor neutralisatie van afvalwater op Dow. De verbouw en uitbreiding van een bestaande opslagloods voor gevaarlijke stoffen bij Indaver is één van de werken waar ik met name als calculator bij betrokken ben geweest. Dit project is momenteel volop in uitvoering bij mijn collega’s.”

“Andere mooie projecten die mij zijn bijgebleven zijn de verbouwing van het havenkantoor van Yara of het bouwen van een nieuwe productieloods voor Synthomer (Eastman Chemicals). Al met al projecten met veel diversiteit in bouwtechnieken, moeilijkheidsgraad en natuurlijk planning.”

Maak meters bij H4A werken vacatures bouw en infra in Zeeland

Gevoel met ‘buiten’

“De combinatie van calculator en werkvoorbereider spreekt mij erg aan. Vanuit deze functies heb ik zo van het begin tot het eind contact met de opdrachtgever, collega’s, leveranciers en eventuele onderaannemers die het werk uitvoeren. Ik kan wel stellen dat ik een papieren tijger ben, maar dat ik ook graag gevoel houd met wat er ‘buiten’ gebeurt.”

Teamgevoel

“Contact met de collega’s vind ik leuk én belangrijk. Enerzijds om de klik te houden met de praktijk en van mijn omgeving te leren, anderzijds omdat het een gezellig en vlot team is. Onder de collega’s heerst een open sfeer en een teamgevoel. Ook is er veel ervaring en kennis beschikbaar. Met zo’n team werk je graag samen, toch?”

Maak meters bij H4A werken vacatures bouw en infra in Zeeland

“Wat ik graag nog kwijt wil is dat mijn afdeling zich niet enkel richt op de bovengenoemde werkzaamheden, want H4A is meer dan Industrie Service. Dat maakt het interessant én vooral handig. Want bij industriële bouwprojecten neem je dikwijls ook de infrastructuur mee en diverse andere uitdagingen. Het voordeel van H4A is dat de diverse bedrijfstakken onder één dak zitten. Je stapt dus gemakkelijk bij een collega van een andere afdeling binnen om te sparren. Bij Industrie Service hebben we vaak aanvullende werkzaamheden of raakvlakken met infra. We worden dan door collega’s van H4A Openbare Ruimte ondersteund in dit werk. Je leert hierdoor dus niet alleen op bouwtechnisch vlak, maar ook op het gebied van infrawerken.”

“Wat betreft de faciliteiten scoort H4A voor mij een dikke voldoende. Er wordt veel aandacht besteed aan een goede werkplek. Dit geldt voor zowel binnen als buiten. Dit wordt niet alleen brede zin verzorgd, maar ook voor jou als individu. Wat betreft opleiden is er binnen H4A zeker ruimte om meters te maken in de ontwikkeling. We worden gestimuleerd om naar een hoger niveau te gaan. H4A ervaar ik als een goede werkgever waar veel kan en mogelijk is!”

“Of ik zelf nog meters wil maken in mijn ontwikkeling? Jazeker! Ik vind veel facetten in mijn werk leuk. Daar moet ik nog een balans in vinden. Mocht er binnen H4A een mogelijkheid zijn voor een meer coördinerende functie of op het gebied van inkoop, dan lijkt mij dat het onderzoeken zeker waard!”

VACATURES BINNEN H4A

Maak net als Marvin meters bij H4A, zowel in jouw ontwikkeling als bij de uitvoering van onze projecten. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie!

Naar onze vacatures #maakmeters